Back on the bandwagon!

A pause for thought and ants

English translation below

Som sådan er der ikke noget “læsetip” eller “booklover-fif” over dette indlæg. Hvis man har befundet sig i en boghandel inden for det sidste lange stykke tid, er man utvivlsomt allerede bekendt med den nipsagtige bogserie “Tænkepauser” fra Aarhus Universitetsforlag. Nu var det bare sådan, at jeg, helt tilbage i marts, havde en lille bunke forskellige numre liggende hjemme hos mig. Tre var en gave til min far, tre til Sofie, og to var mine egne. Og så så de så fine ud, som de lå der, samlet. Jeg knipsede et par billeder og greb chancen for at sige et par ord om konceptet.

Nu og da – det kender vi vist alle – dukker der nemlig initiativer op omkring os, som skaber hivende ærgrelse med den tilknyttede tanke: “Pis – hvorfor fandt jeg ikke på det, når det er en så åbenlyst successagtigt (ja, succesagtig) idé?” Tænkepauser er for mig et af de initiativer. Det samme er Arnold Buscks bogbyttekoncept. Idéen om 60 korte siders intensiveret fokus på ét emne er en genistreg, hvis nogen skulle være interesseret i min mening.

Bogen “Myrer”, nr. 11, er jeg faldet for, sådan helt forelskelsesagtigt. Den skiller sig ud, synes jeg, fra de andre temaer ved ikke rigtig at være et tema i samme forstand. Hvor de fleste tænkepauser typisk forholder sig til emner af relativt filosofisk, abstrakt karakter, så bliver det altså bare ikke mere konkret, lavpraktisk og hverdagsagtigt end myrer. Jeg tror ikke mange mennesker, sådan lige på stående fod kan forholde sig stort og flot til universet eller positiv psykologi eller erindring – men myrer! Myrer det ved man, hvad er. “Myrer” er the odd one out i denne samling. Dét er jeg ret vild med. Jo flere gange, man siger det, jo mere mærkeligt lyder det. Myrer. Myrer. Myrer.

Det var et sidespor – det med myrerne – og det er sådan set også en udgave, jeg ikke selv ejer (men nok lige må hapse med hjem, næste gang jeg sniger mig ind i en boghandel). “Spørgsmål” hev jeg selv med hjem den anden dag, og titler som Nydelse, Korruption, Smag, Jesus, Tortur og Humor er på vej. Ge-ni-alt. Nu skal det ikke ende som en reklameindsats, det her (selvom man kan vælge en gratis “Tænkepause”, hvis man tilmelder sig forlagets nyhedsbrev her – så var der alligevel et tip gemt i indlægget). Jeg er simpelthen bare så begejstret, at jeg ikke kan lade være. Find bøgerne wherever.

There’s no “reading tips” or “book lover-tricks” in this post as such. If you’ve been in a bookstore in the last long while, you are undoubtedly already familiar with the knick-knack-like book series “Tænkepauser” from Aarhus University Press. Incidentally I had, back in March, a small pile of different issues lying around in my apartment. Three was a gift for my father, three for Sofie, and two were my own. They looked so fine as they lay there stacked. I snapped a few pictures and grabbed the chance to say a few words about the concept.

Now and again – I believe we all know this feeling – initiatives pop up around us and creates a squeezing regret with the related thought: “Damn – why didn’t I think of it when it?” Tænkepauser is, for me, one of these initiatives. Right along with Arnold Busck’s books swapping concept. The idea of ​​60 short pages of intensified focus on one topic is a stroke of genius, if anyone was gonna ask for my opinion.

The book “Myrer” (Ants), no. 11, I have completely fallen for. It stands out, I think, from the other themes by not exactly being a theme in the same sense. While most books in the series typically relate to issues of a relatively philosophical, abstract sort, there is just nothing more specific, simple and mundane than ants. I don’t think many people, offhand, can relate to the universe or positive psychology or memory – but ants! Ants we know what is. “Ants” is the odd one out in this collection. That’s what I love about it. The more times you say it, the more strange sounds. Ants. Ants. Ants.

That was a digression – the Ants – which it’s also an issue I do not yet own (but will probably have to snatch the next time I sneak into a bookstore). I brought home “Questions” the other day, and titles like Enjoyment, Corruption, Taste, Jesus, Torture and Humor is coming. Ge-ni-us. Now this really isn’t supposed to end up sounding like a publicity effort (although you can choose a free book form the series if you register for the publisher’s newsletter here – so I guess there was (kursiv) a tip hidden in the post after all). I am simply just so excited that I cannot help it. The books can be bought wherever.

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Back on the bandwagon!