Losing my Harry Potter virginity #3: The Prisoner of Azkaban

Back on the bandwagon!

English translation below

Og så gik tiden pludselig og gik fra mig. Som jeg (næsten usynligt) fik flettet ind i mit sidste indlæg, før min blogger-dry spell tog sin start, var der planlagt en flyvetur i starten af april. Flyet gik til Amerikas land, og turen var egentlig tænkt som en uges uskyldig sol og palme fun-ferie men viste sig altså at have enormt følelsesmæssigt kaospotentiale. Derfor har mit sind i længere tid været gidsel for stor emotionel tumult. De personlige kriser har ligesom kørt klumpkørse. Så da uni-deadlines og forventningspres spidsede til, var overskuddet til andet end det helt skrabet mest nødvendige noget knapt.

Alle murene i tiden brød jeg alligevel igennem én efter en, og uvejret klarede heldigvis op (sådan rent kliché-billedligt, for sikke et trist sommervejr, da). Nu er jeg til gengæld nået dertil, hvor jeg er begyndt at frygte, at bloggen ender med at sove stille ind, hvis ikke snart jeg sætter ind. Samtidig mærker jeg savnet og iveren efter bøgernes univers strømme tilbage! Og netop sommerferien er jo, med sit månedlange omfang, et af den studerendes mange privilegier og en oplagt mulighed for at yde bogrummet en tiltrængt omgang CPR.

Sådan kan jeg bedst, og på mindst selvudleverende vis, forklare hele miseren. Jeg vil dog gerne afsløre, at én krise af de mange har omhandlet universiteternes kandidatoptag, som foregik for en måneds tid siden. I klassisk amatør-agtig RUC-stil, havde Roskilde Universitet fejlbehandlet vores ansøgning, og i nogle uger måtte vi derfor gå med knugende uvished i maven om vores fremtid. Når jeg nu siger ”vi”, taler jeg, som altid, om Sofie og mig selv – vi følges ad i det meste og var altså også denne gang i samme potentielt kæntrende uddannelsesbåd (Sof har skrevet et skælvende frustrationsudbrud om forløbet her). Pointen er, at jeg nu endelig kan sige, at jeg skal læse dansk efter sommerferien – og jeg kan ikke få armene ned!

Så – selvom blogger-tasterne længe har stået stille, så har læseiveren og bogkøbstrangen det altså ikke, og efter sommeren får jeg oven i købet lov til endelig at beskæftige mig med litteraturen i mit uddannelsesliv også. Så hop endelig med tilbage på vognen, når jeg nu for alvor sætter skub i hele Bookroom-menageriet igen!


And all of a sudden the time went by and went right by me. As I (almost invisibly) got woven in my last post, before my long blogging dry spell took its start, I had a plane ride planned back in April. This plane flew me to America, and the trip was really intended as a week’s innocent sun and palm tree fun but proved of having huge emotional chaos potential. Therefore, my mind has long been hostage to great emotional turmoil. The personal crises have sort of been lump driving. So when deadlines and pressure of expectations intensified, the surplus for anything other than the completely stripped down necessities was barely present.

I broke through all the walls in time one by one, and fortunately the storm cleared up (cliché-figuratively speaking that is – for never have I seen a sadder summer weather than this). Now, however, I’ve come to a point of fearing that the blog might peacefully die in its sleep, if I don’t soon take action. Also I feel the yearning and eagerness for the universe of books flowing back through me. The summer holiday is, with its month-long duration, one of the student’s many privileges and is a golden opportunity to provide the bookroom some much-needed CPR.

This is how I can best explain the whole wretched business. However, I would like to reveal the fact that one crisis of the many has revolved around the universities’ Master’s degree programme admission, which took place a month’s time ago. In typical amateur-like RUC-style, Roskilde University had mishandled our application, and for a few weeks we were forced to walk around with oppressive uncertainty about our future. When I say ‘we’, I mean, as always, Sofie and myself – we go together in most things and were also in this case in the same potentially capsizing educational boat (Sof has written a trembling frustration outbreak of a post about the process here). The point is that I can now finally say that I’m going to study Danish when the summer’s over – an I can not stop smiling!

So – although the blogging keys has been on ‘pause’ for a while, the eagerness for reading and urge for buying books has not. After summer I’ll even be able to finally deal with literature in my educational life too. So hop on the bandwagon now, when I boost the entire Booroom-menagerie back to life again!

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Losing my Harry Potter virginity #3: The Prisoner of Azkaban