English version below

Bookroom drives af mig, Julie Fønskov, 22 år, Kbh NV. Bloggen udspringer af en personlig trang til refleksion. Over læseoplevelser, over bogrelaterede temaer og andre emner, som måtte holde sig nogenlunde inde for bogverdenens ramme. Umiddelbart er det nysgerrighed og fascination, der driver værket. De uendelige mængder fortællinger, der kan formidles i forklædninger som klassikere, fantasy, sci-fi, romancer, gysere, non-fiction (and the list goes on) vækker min interesse for, hvad der gør dem til det, de er. Hvorfor er de elskede, hvorfor er de hadede, hvorfor er de hyldede, hvorfor er de oversete?

Jeg vil undlade at kalde mig selv anmelder og mine tekster anmeldelser. Bloggen anser jeg som en kanal, der tillader mig, på ærligste vis, at formidle enhver strøtanke, vinkel eller diskussion de læste værker måtte sætte i gang. Hvis andre kan finde disse refleksioner interessante, ville jeg være super fornøjet! Alle indlæg vil være at finde i engelsk version under den danske tekst. Rent praktisk vil jeg foreslå, at du følger mig på Bloglovin lige her.

Jeg kan desuden kontaktes på bookroomblog@gmail.com, hvis der skulle være kommentarer, forespørgelser, hvad end det måtte være. Du skal være så velkommen.

Book Room is run by me, Julie Fønskov, 22, Copenhagen NV. The blog stems from a personal craving for reflection. Reflection of reading experiences, of book related themes and other issues that stays reasonably inside the frame of the book world. For me, it is curiosity and fascination that drives the work. The endless stories that can be communicated in disguises as classics, fantasy, sci-fi, romances, horror stories, non-fiction (and the list goes on) arouses my interest in what makes them what they are. Why are they beloved, why are they hated, why are they praised, why are they neglected?

I will refrain from calling myself a reviewer or call my texts reviews. The blog I consider as a channel that allows me to, in the most honest way, convey any idea, thought, perspective or discussion that may come from the things I read. If others can find these reflections interesting, I would be super pleased! All posts will be available in English versions below the Danish text. In practicalities I would suggest that you follow me on Bloglovin right here.

I can be contacted at bookroomblog@gmail.com, should you have any comments, queries, or whatever might it be. You are so very welcome.