A pause for thought and ants

“If you have enough book space, I don’t want to talk to you”

 English translation below

Projekt Billy! Da min ekskæreste og jeg flyttede fra hinanden for to år siden, splittede vi de to, på det tidspunkt, relativt nye Billy-reoler (IKEA-klassiker numero uno), vi havde stående og fik hver en med videre. På den måde er min trofaste Billy egentlig skilsmissebarn. Og det er regel nummer ét under en skilsmisse, at børnene aldrig må føle ansvar eller bære på unødige byrder. Her har jeg vist fejlet groft. Da jeg først rykkede ind på mit elskede NV-værelse, havde Billy det fint. Der var plads til de bøger, han skulle rumme – og også på en måde, så de kunne fordeles pænt og dekorativt. Men med tiden kommer flere bøger til, det ved vi. Og efterhånden er Billy blevet fyldt til bristepunktet. Al orden og sortering har for længst fløjet sig en tur, og tæt på alle ikke-bogrelaterede genstande har måtte vige pladsen for stadig nye boglige anskaffelser. Det har efterhånden nået noget der ligner krisetilstand, og bunkerne har i visse situationer måtte søge midlertidig opholdstilladelse i vindueskarmen og på spisebordet.

Reolen er bogens hjem, men pladsen er trang i mit lille værelse. “Heldigvis” har jeg dog haft en lettere akavet interiørmæssig situation going on i hjørnet bag mit spisebord, ved siden af Billy. Denne plads kunne jo derfor, helt oplagt, blive løsningen på Billys overbelastningsproblemer. Nu har mor så været ude og adoptere (læs: endnu en tur i IKEA) og med hjem bragt en ny, og en anelse hvidere, søster til Billy (som med tiden er gulnet en smule). Det er flere gange blevet foreslået mig, at jeg placerer gamle-Billy i hjørnet og lader som om, at skygge er årsagen til, at han synes mørkere i overfladen end lillesøs. Jeg kommer lige til at vurdere, hvor meget farveforskellen faktisk går mig på imod de kræfter det vil kræve at flytte rundt, når jeg når dertil. At være båden dovent og perfektionistisk anlagt kan nu og da skabe seriøse indre konflikter.

Hvorom alting er, så har jeg, til den nette pris af 300 IKEA-kroner, på kort tid fordoblet min hyldeplads, og jeg kan ikke vente med at få genetableret en boglig orden og æstetik. Jeg er spændt på, hvordan det hele ender med at fordele sig. Som udgangspunkt skal der ryddes ud i bøger, kasser og magasiner, kompendier og uni-afhandlinger skal på en måde gemmes væk, bogsamlingens system skal genfindes, og så skal det hele gerne fikses på en dekorativ facon. Det eneste jeg kan garantere er, at der ikke kommer til at foregå nogen form for farvesortering! Jeg vender forhåbentlig tilbage med resultatet inden længe.

Hvordan rummer I jeres bogsamlinger? Har I også stået i en pladsmangelssituation i studenterboligen med bøger til op over begge ører og no free space? Og har I ellers nogle gode fif til at fordele bøgerne på en praktisk eller æstetisk måde? Lad mig høre meget gerne høre – jeg er nys!

Project Billy! When my ex-boyfriend and I moved apart two years ago, we split our two, at the time, relatively new Billy bookcases (IKEA classic numero uno) and kept one each. That way, my faithful Billy is really a child of divorce. And it’s rule number one during a divorce that the children should never feel responsible or carry unnecessary burdens. This is where I’ve failed miserably. When I first moved into my beloved NV-apartment Billy was fine. There was room for the books he was to hold, and in a way so that they could be arranged nicely and decoratively. But with time more are added – we know that. And that’s how Billy has been filled to his bursting point. All order and sorting has long gone, and close to all non-book related objects have had to give way to ever new literary acquisitions. It has now reached something like crisis situation and the piles have, in certain situations, had to seek temporary residence in the windowsill and on the dining table.

The shelves are home for the books, but space is limited in my small room. “Fortunately”, I have had somewhat of an awkward interior-related situation going on in the corner behind my dining table, next to Billy. Therefore, this space could be the quite obvious solution to Billy’s congestion. So now mommy has been on an adoption spree (read: another trip to IKEA) and brought home a new, and slightly whiter, sister to Billy (as time has yellowed him a bit). It has repeatedly been suggested to me that I place the old Billy in the corner and pretend that shadow is why he seems darker in the surface than lil’ sis. I’m going to just have to assess how much the color difference actually bothers me against the effort it will require to move around when I get to it. Being both lazily and perfectionistic in your approach to life can sometimes bring about serious internal conflict.

Nevertheless, I have, for the tidy price of 300 IKEA kroner, doubled my shelf space, and I can not wait to re-establish an bookish order and esthetics. I’m excited to see how it all ends up to be arranged. Basically, I need to tidy up my book collection, boxes and magazines, compendiums and uni theses must somehow be stored away, I’ll need to figure out a sorting system, and all books must be arranged in a decorative way. The only thing I can guarantee is that no sort of color sorting is going to take place! Hopefully, I can pop back in with the results shortly.

How do you guys hold your book collections? Have you also been in a space shortage, buried in books with no free room? Or do you have good tricks as arranging the books in a practical or aesthetic way? Please let me know – I’m curious!

6 kommentarer

 • ÅH hvor fint med en ny reol!
  Jeg er begyndt at stable bøgerne, hvis de fylder ‘mindre’ på den måde end hvis de står op… det er noget af et puslespil i hvert fald 😉

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • Ja, det trick bruger jeg også selv nu og da. Men du har ret, det kan sgu blive rimelig kompliceret – som et hardcore tetrisspil 😀 til gengæld synes jeg bare, det betyder virkelig meget for et rum, hvordan reolerne er arrangeret, så vil gerne give mig god tid til det.

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • Altid dejligt med mere bog-plads!
  Jeg har bøgerne i to lag – så der står et inderst (dem jeg sjældent læser eller hvor jeg kun har én bog af en forfatter), og så et lag udenpå.
  Har skrevet lidt om det og vist et billede af det her: http://troldensmor.bloggersdelight.dk/bogormen/

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • Ja, det er nemlig rigtig lækkert med mere plads! 🙂 som udgangspunkt kan jeg bedst lide, at bøgerne står i et enkelt lag, men nu må vi se. Hvis Billy nr. 2 skulle blive proppet på et tidspunkt må jeg muligvis se mig nødsaget til også at bruge pladsen bagved 😀

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • Tetris er altid god inspiration!
  Derudover tror jeg aldrig nogensinde, at jeg vil få nok reol plads.. Jeg kan gå ud og købe en ny reol og en uge efter, føle at der er proppet igen.
  I just really need my own library…

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • Haha ja Malene – det udvikler sig altså hurtigt til en større Tetris-videnskab! :joy:

   Jeg tror du har beskrevet enhver bogelskers lod i livet – der er bare aldrig nok plads, og man kan altid udvide! Jeg har også længe haft det som mit eneste håndgribelige mål i livet at skulle nå et punkt, hvor jeg har et helt rum, jeg kan indrette som personligt bibliotek – then I’ll know I made it! 🙂

   Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

A pause for thought and ants